Roberta Gambarini

Roberta Gambarini (voc), Robi Botos (p), ?? (b), Jake Hanna (dr)

 

xxxxxxxxxxxxxback to Artist - G: