Terri Lyne Carrington

 

Terri Lyne Carrington (dr), Geri Allen (p), Tineke Postma (alto sax), Hogyu Hwang (b)

 

xxxxxxxxxxxxxback to Artist - C: